Z "Kompasem" do lepszej przyszłości

07.07.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #mops   #program   #pomoc   #wykluczenie społeczne   #unia europejska   #wojewódzki urząd pracy   #wielkopolska   

Projekt „KOMPAS – kompetencje i pasja”, opracowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którą ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 

 

Projekt będzie realizowany na bazie Klubu Integracji Społecznej, funkcjonującego w strukturze MOPS. Działaniami projektowymi zostanie objętych 190 osób bezrobotnych, spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej oraz ich rodziny.  Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kompetencji klientów pomocy społecznej do potrzeb rynku pracy oraz integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowego wsparcia, w tym:

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne;
- wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, terapeuty uzależnień
-  realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w oparciu o porozumienie zawarte z PUP w Pile
- działania o charakterze edukacyjnym
- imprezy integracyjne, edukacyjne i kulturalne.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-19, jego całkowita wartość to ponad 1 600 000 złotych. Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków UE blisko  1 400 000 złotych.
 

To może Cię także zainteresować:
Znany aktor ambasadorem pilskiej inicjatywy
Gmina Piła ze statuetką Stanisława Staszica
W weekend obejrzysz „Morderstwo w Orient Expressie”

red. | źródło: Piotr Gadzinowski, UM Piły, zdjęcie: UM Piły