Komunikat dla organizacji pozarządowych

18.07.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #prezydent piły   #organizacje pozarządowe   #konsultacje   #zadania publiczne   

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów Urzędu Miasta Piły oraz miejskich jednostek organizacyjnych opracowano wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły, na stronach www.konsultacjespoleczne.pila.pl i wwww.pila.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Urzędzie Miasta Piły w punkcie informacyjnym (parter na wprost wejścia).

Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców mogą zgłaszać do 14 sierpnia 2017 r. propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Zgłoszenie można przesłać na formularzu dostępnym na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl poprzez:

- wypełnienie i wysyłanie formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie,

- pobranie formularza, wypełnienie i złożenie osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (I piętro, pokój 134) lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, pl. Staszica 10, 64-920 Piła.

Formularz dostępny jest również w Urzędzie Miasta Piły w punkcie informacyjnym gdzie można zapoznać się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych i zgłosić propozycje. Poniżej w galerii, wstępny katalog priotytetowych zadań publicznych na 2018 rok.
 

 

To może Cię także zainteresować:
Dominik marzy o bieganiu. Możemy mu pomóc!
Uwaga dzisiaj może powiać!
Za nami Pilski Jarmark Bożonarodzeniowy

red. | źródło: UM Piły, zdjęcie UM Piły