Rewitalizacja Piły - doradź prezydentowi

27.05.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #konsultacje społeczne   #rewitalizacja   #komitet rewitalizacji miasta piły   

 Prezydent Piły zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły.

 

 

 Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji. Stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny realizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Powołanie takiego forum poprzedzone musi być podjęciem uchwały, która określi zasady wyznaczania składu Komitetu oraz zasady jego działania.

 
Konsultacje odbywają się w dniach od 26 maja do 26 czerwca 2017 r. w formie:
 
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji; wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail: liderprojekt@liderprojekt.pl lub papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
 
2) ankiety, w terminie trwania konsultacji; ankietę można wypełnić on-line lub przesłać papierowo na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań;
 
3) otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji; termin i miejsce spotkania zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed datą spotkania, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej www.pila.pl, portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.
 
 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!
 
 
 
 

To może Cię także zainteresować:
Znany aktor ambasadorem pilskiej inicjatywy
Gmina Piła ze statuetką Stanisława Staszica
W weekend obejrzysz „Morderstwo w Orient Expressie”

red. | źródło: UM Piły